Prezentare generală

Acest site web este operat de S.C. AIAS TRANS TOP SRL, care gestionează activitatea Școlii de schi  “BULGĂRAȘU”. 

În site, termenii „noi” și „ prestator ”, fac referire la proprietarii  firmei și instructorii  care își desfășoară activitatea în cadrul Școlii de schi  “BULGĂRAȘUL”.   Termenul „beneficiar” se referă la persoana care dorește să achiziționeze unul din serviciile noastre.

S.C. AIAS TRANS TOP SRL, oferă acest site web, inclusiv toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile de pe acest site dvs., utilizatorului, condiționate de acceptarea acestuia, a tuturor termenilor, condițiilor, politicilor și notificărilor enunțate aici.

 Vizitându-ne site-ul și / sau achiziționând ceva de la noi, vă implicați în „Serviciul” nostru și sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții („Termeni de serviciu”, „Termeni”), inclusiv acei termeni și condiții și politici suplimentare menționate aici și / sau disponibile prin hyperlink. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la utilizatorii care sunt browser, furnizori, clienți, comercianți și / sau furnizori de conținut.

Orice funcții sau instrumente noi care sunt adăugate site-ului curent vor fi, de asemenea, supuse Termenilor și condițiilor. Puteți consulta oricând cea mai recentă versiune a Termenilor și condițiilor pe această pagină. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni și condiții prin postarea de actualizări și / sau modificări pe site-ul nostru web. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic această pagină pentru modificări. Utilizarea continuă sau accesul la site-ul web după publicarea oricăror modificări constituie acceptarea acestor modificări. 

Prin achiziționarea oricărei variante de curs de schi sau snowboard, închirierea de materiale sau echipamente propietatea S.C. AIAS TRANS TOP SRL, clienții își asumă și acceptă termenii și condițiile stipulate în Contractul de prestări servicii sportiv-recreative care poate fi găsit pe site și din care extragem câteva puncte.

CONTRACTUL de prestări servicii sportiv-recreative, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. In momentul în care v-ați înscris, site-ul generează automat acest contract și îl trimite pe adresa d-voastră de mail.

Beneficiarul va achita valoarea serviciului selectat, în numerar, la data efectuării prestaţiei . Tariful indicat nu conţine asigurări în caz de accidente. Tariful nu include echipamentul sportiv necesar Beneficiarului. Serviciile plătite, neprestate din cauza sau lipsa Beneficiarului nu vor fi rambursate.

a)       Prestatorul se obligă:

b)      să efectueze prestaţia la data şi ora precizată în prezentul contract;

c)       să asigure beneficiarului o instrucţie de calitate compatibilă cu gradul de pregătire şi nivelul tehnic le care se situează;

d)      aducă la cunoştinţa Beneficiarului normele generale de conduită în astfel de activități  şi să se asigure de respectarea acestora;

e)      să verifice şi să monitorizeze echipamentul individual al Beneficiarului şi starea de sănătate a acestuia;

f)        să ia toate măsurile necesare pentru a crea un cadru de siguranţă pentru prestarea serviciilor.

Prestatorul are dreptul de a suspenda un curs sau lecţie în următoarele cazuri:

a)       Echipamentul specific al Beneficiarului este deficitar sau inexistent.

b)      Nerespectarea indicaţiilor monitorului, fapt care poate duce la periclitarea integrităţii corporale a Beneficiarului.

c)       Nerespectarea deliberată a normelor de conduită

d)      Consumul de băuturi alcoolice.

e)      Condiţii meteorologice nefavorabile (în acest caz cursul se va tine indoor).

Prestatorul nu este răspunzător pentru funcţionarea defectuoasă a echipamentului Beneficiarului şi eventuale incidente produse de pe urma utilizării acestuia sau eventuale accidente produse prin nerespectarea indicaţiilor monitorului sau alţi factori externi, indiferent de natura și urmările acestora.

Prestatorul își rezervă dreptul de a exclude orice cursant care, prin comportamentul său, împiedică buna desfăşurare a cursurilor.

Beneficiarul se obligă:

a)       să îşi procure echipamentului specific; purtarea căștilor de protecție este obligatorie

b)      să ia la cunostinta şi să respecte normele de conduită ;

c)       respecte indicaţiile monitorului pe toată durata desfăşurării contractului;

d)      să respecte regulile şi marcajele de pe trasee sau să ceară asistentă monitorului

e)      să-și asume responsabilitatea eventualelor accidente și accidentări atât pe pârtii cât și în afara lor,  atât în timpul cursurilor efectuate în cadrul Școlii de schi Bulgărașul, cât și în afara acestora.

f)        să declare anterior semnării contractului starea sa de sănătate sau orice alte elemente care ar împiedica buna desfăşurare a activităţilor specifice.

g)       să achite tariful prestaţiei la data specificată în contract.

ALTE PREVEDERI

Retragerea de la participarea la curs a beneficiarului se va face prin anunțarea în scris la Contact @bulgarasu.ro cu cel putin 24 h anterior desfășurării prestatiei.  În cazul neprezentării în timp util  pentru începerea cursului, pana la sfarsitul orei de curs programate, clientul va pierde suma achitată, reprezentând contravaloarea cursului. În cazul întârzierii la ora de curs, acestuia i se va scădea din timpul alocat orei de curs, iar ora se va termina conform programarii stabilite inițial.

Părinții și/sau reprezentanții legali sunt de acord să cedeze drepturile de proprietate ale imaginilor foto și video în care apar cursanţii. Bulgarasul se angajează să nu difuzeze sau să distribuie aceste materiale către terți, ci să le foloseasca doar pt promovarea prin imagini a Școlii de schi  “BULGĂRAȘUL”

Contractul își încetează valabilitatea de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti la data expirării lui (așa cum este menționat), sau în cazul în care Beneficiarul nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate în contract.

In caz de FORŢA MAJORĂ niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Deasemenea este menționată convenția cum că toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal:

Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelorfizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.  Scopul pentru care se face colectarea datelor cu caracter personal: crearea portofoliului de clienți ai organizației, publicitate prin postări pe paginile electronice ale organizației.

ARTICOLUL 1 – TERMENII  ONLINE 

S.C. AIAS TRANS TOP SRL, garantează utilizatorului acces nelimitat, în interes personal, la informare despre ofertele noastre, efectuarea înscrierilor online, pe site-ul https://www.bulgarasu.ro/ și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. AIAS TRANS TOP SRL fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dreptul de a crea o legătura web – link – către site-ul nostru este limitat, neexclusiv și revocabil, este acordat atâta timp cat nu aduce neajunsuri de orice fel pentru S.C. AIAS TRANS TOP SRL sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru.

Acceptând acești Termeni și condiții, declarați că aveți cel puțin vârsta majoratului și ne-ați dat acordul pentru a permite oricăruia dintre minorii dvs. aflați în întreținere să utilizeze acest site.

Nu trebuie să transmiteți viruși sau niciun cod de natură distructivă.

Încălcarea sau nerespectarea oricăruia dintre Termeni va duce la restricționarea imediată a prezenței dvs.

ARTICOLUL 2 – CONDIȚII GENERALE 

Ne rezervăm dreptul de a refuza serviciul oricărei persoane, indiferent de motiv, în orice moment.

Datele cardului de credit sunt întotdeauna criptate în timpul transferului prin rețele.

ARTICOLUL 3 – EXACTITATEA, INTEGRALITATEA ȘI ACTUALIZAREA DATELOR

Materialul de pe acest site este furnizat doar pentru informații generale și nu trebuie să fie utilizat drept bază unică pentru luarea deciziilor fără a consulta surse de informații primare, mai exacte, mai complete sau mai actuale.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, conținutul acestui site în orice moment, dar nu avem obligația de a informa acest fapt pe site-ul nostru. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați modificările aduse site-ului nostru. 

ARTICOLUL 4 – MODIFICĂRI ADUSE SERVICIULUI ȘI PREȚURI 

Prețurile ofertelor noastre pot suferii modificări fără notificare prealabilă.

Ne rezervăm dreptul în orice moment de a modifica sau întrerupe Serviciul (sau orice parte sau conținut al acestuia), fără notificare în niciun moment.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de terți pentru nicio modificare, schimbare a prețului, suspendarea sau întreruperea Serviciului. 

ARTICOLUL 5 – servicii sau produse

Site-ul https://www.bulgarasu.ro/,  proprietatea S.C. AIAS TRANS TOP SRL,  comercializeaza Servicii de tip Tabere care se găsesc în menul principal, sau Produse de tip Shop din meniul principal.

Anumite servicii pot fi disponibile exclusiv online, prin intermediul site-ului web. Aceste servicii pot avea locuri limitate pot fi anulate sau schimbate numai în conformitate cu politica noastră de returnare.

Ne rezervăm dreptul, de a limita, către orice persoană, vânzările produselor sau serviciilor noastre. Toate prețurile ofertelor, pot fi modificate oricând, la decizia noastră, fără notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe afisarea oricărei tabere în orice moment. 

ARTICOLUL 6 – EXACTITATEA DATELOR DE FACTURARE ȘI DE CONT

Plata produselor comandate de pe site-ul NOSTRU se poate efectua prin transfer bancar.

Ne rezervăm dreptul de a refuza orice cerere pe care o plasați la noi. Putem, la decizia noastră, să limităm sau să anulăm cantitățile achiziționate per persoană. Aceste restricții pot include comenzi plasate de sau sub același cont de client, același card de credit și / sau comenzi care utilizează aceeași adresă de facturare și / sau de expediere. În cazul în care modificăm sau anulăm o comandă, putem încerca să vă anunțăm contactându-vă la adresa de e-mail și / sau adresa de facturare / numărul de telefon furnizate în momentul efectuării cererii.

Sunteți de acord să vă actualizați imediat contul și alte informații, inclusiv adresa de e-mail și numerele cardului de credit și datele de expirare, astfel încât să vă putem finaliza tranzacțiile și să vă contactăm la nevoie.

ARTICOLUL 7 – comentarii, feedback și alte OBSERVAȚII ale utilizatorilor

Dacă, la cererea noastră, trimiteți anumite observații specifice (de exemplu, participări la concurs) sau, fără o cerere de la noi, trimiteți idei creative, sugestii, propuneri, planuri sau alte materiale, fie online, prin e-mail, prin poștă sau altfel (denumite în mod colectiv „observații”), sunteți de acord că putem, în orice moment, fără restricții, să edităm, să copiem, să publicăm, să distribuim, să traducem sau să folosim în orice alt mod, orice observație pe care ne-ați transmis-o.

Putem, dar nu avem nicio obligație, să monitorizăm, să edităm sau să eliminăm conținutul pe care îl considerăm, la decizia noastră, ilegal, ofensator, amenințător, calomniant, defăimător, pornografic, obscen sau, în alt mod, inacceptabil sau care încalcă proprietatea intelectuală a oricărei părți sau acești Termeni și condiții. .

Sunteți de acord că observațiile dvs. nu vor încălca niciun drept al niciunei terțe părți, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, confidențialitate, personalitate sau alt drept personal sau de proprietate. De asemenea, sunteți de acord că observațiile dvs. nu vor conține materiale calomnioase sau ilegale, abuzive sau obscene sau nu vor conține niciun virus de calculator sau alte programe malware care ar putea afecta în vreun fel funcționarea Serviciului sau a oricărui site web asociat. Nu puteți utiliza o adresă de e-mail falsă, să vă prefaceți că sunteți o altă persoană decât dvs. sau să ne induceți în eroare pe noi sau pe terți cu privire la proveniența oricăror observații. Sunteți singurul responsabil pentru orice observație pe care o faceți și pentru exactitatea acesteia. Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu ne asumăm răspunderea pentru nicio observație postată de dvs. sau de nicio terță parte. 

ARTICOLUL 8 – date cu caracter PERSONAL 

Trimiterea datelor dvs. cu caracter personal, prin intermediul site-ului, este guvernată de Politica noastră de confidențialitate. Pentru a vedea politica noastră de confidențialitate... 

ARTICOLUL 9 – ERORI, INEXACTITĂȚI ȘI OMISIUNI 

Ocazional, pot exista informații pe site-ul nostru sau în Serviciu care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care pot fi legate de descrieri de produse, prețuri, promoții, oferte, taxe de expediere a produselor, timpi de tranzit și disponibilitate. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau a actualiza informații sau de a anula comenzi dacă o informație din Serviciu sau de pe orice site web asociat este inexactă în orice moment, fără notificare prealabilă.

Nu ne asumăm nicio obligație de actualizare, modificare sau clarificare a informațiilor din Serviciu sau din niciun site web asociat, inclusiv, dar fără limitare la, informații privind prețurile, cu excepția cazului în care este solicitat de lege. Nicio dată menționată de actualizare sau reîmprospătare aplicată în Serviciu sau în vreun site web conex nu trebuie luată pentru a indica faptul că toate informațiile din Serviciu sau din orice site web conex au fost modificate sau actualizate. 

ARTICOLUL 10 – utilizări interzise

În plus față de alte interdicții prevăzute în Termeni și condiții, vi se interzice utilizarea site-ului sau a conținutului acestuia: (a) pentru niciun scop ilegal; (b) pentru a solicita altora să efectueze sau să participe la niciun act ilegal; (c) pentru a încălca nicio reglementare, regulă, lege sau ordonanță locală internațională, federală, provincială sau de stat; (d) pentru a încălca sau a nu respecta drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) pentru a hărțui, a abuza, a insulta, a răni, a defăima, a calomnia, a denigra, a intimida sau a discrimina în funcție de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, proveniență națională sau dizabilitate; (f) pentru a transmite informații false sau înșelătoare; (g) pentru a încărca sau a transmite viruși sau orice alt tip de cod malware, care va fi sau poate fi utilizat în orice mod de natură a afecta funcționalitatea sau funcționarea Serviciului sau a oricărui site web conex, a altor site-uri web sau a Internetului; (h) pentru a colecta sau urmări datele cu caracter personal ale altora; (i) pentru a trimite spam-uri, fenomenele de phishing (o metodă de fraudare electronică), pharming (înșelăciune electronică), pretext, spider, web crawler sau web scraping; (j) pentru niciun scop obscen sau imoral; sau (k) pentru a interfera cu sau pentru a se sustrage caracteristicilor de securitate ale Serviciului sau ale oricărui site web asociat, alte site-uri web sau ale Internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea de către dvs. a Serviciului sau a oricărui site web conex la încălcarea oricăreia dintre utilizările interzise. 

ARTICOLUL 11 – declinarea garanțiilor; limitarea răspunderii

Nu garantăm, nu reprezentăm sau nu justificăm faptul că utilizarea serviciului nostru va fi fără întreruperi, la timp, sigură sau fără erori.

Nu garantăm că rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea serviciului vor fi exacte sau fiabile.

Sunteți de acord cu faptul că, periodic, putem elimina serviciul pe perioade nedeterminate de timp sau putem anula serviciul în orice moment, fără a vă notifica în acest sens.